Mukadepan

Asslamualaikum dan salam kepada semua warga Malayapura,

SATU perkara yang utama,
adalah dengan prakenalan ringkas ini maka diketahuilah bahawa tujuan utama sahya mencipta Kilang Karya ini untuk sa-perkara.

iaitu Melahirkan warga yang lebih maju menggunakan kepala,
mengimbangi bahu mereka,
agar kiri kanan mereka seimbang bersama tanggungan yang berada dari-antara nya.

dari masa ke semasa, maka penerangan serba sedikit sahya berkena mengena dengan perihal seni di berita akan.
semoga ia diambil sebagai rujukkan dan pengetahuan.
dan disampaikan atau disebarkan..melalui apa anda yakinkan adalah :KEBAIKAN.

doa yang senantiasa baik semuanya.

KBD